KØBSBETINGELSER

1. GENERELT

Disse generelle betingelser (”Betingelserne”) er gældende, når du som forbruger (”Du”) foretager en bestilling via www.rosemaidesigns.dk (”Webshoppen”). Aftale indgås mellem dig og Rosemai Designs. (”RD”). Udførlige kontaktoplysninger og øvrige informationer om Rosemai Designs fremgår af webshoppen.

RD tager forbehold for udsolgte varer samt eventuelle billed- og skrivefejl på webshoppen, eksempelvis forkerte priser samt prisjusteringer. RD har ret til at korrigere sådanne eventuelle fejl og at ændre eller opdatere informationerne når som helst. Hvis en forkert pris er angivet for en vare, som Du har bestilt, giver RD dig naturligvis meddelelse om dette og afventer din accept af den korrigerede pris, inden RD fortsætter ordren. Alle billeder på webshoppen skal udelukkende ses som illustrationer. Sådanne illustrationer kan ikke garantere varens nøjagtige udseende.

Webstedet samt alt indhold på dette ejes af RD eller dennes licensgivere. Informationerne er beskyttet gennem blandt andet immaterialretlige og markedsretlige love. Dette indebærer, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout samt informationer om varer, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden skriftlig godkendelse fra RD.

2. AFTALE OG BESTILLING

For at kunne foretage et køb på webshoppen skal Du acceptere Betingelserne. Ved at acceptere Betingelserne forpligter Du dig til at følge Betingelserne i deres helhed samt godkender, at Du har gjort dig bekendt med informationerne om personoplysninger og samtykke til anvendelsen af personoplysninger og cookies.

En aftale om køb indgås først, når RD har bekræftet din bestilling, og Du har modtaget en ordrebekræftelse fra RD via e-mail. RD opfordrer dig til at gemme denne ordrebekræftelse for eventuelle henvendelser til RD. Du kan tilbagekalde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den er bekræftet af RD. Hvis bestillingen tilbagekaldes, vil RD tilbagebetale alle eventuelle betalinger, som Du eller dine betalings- eller kreditkortselskaber har foretaget i forbindelse med bestillingen.

3. KUNDEOPLYSNINGER M.M.

Når Du gennemfører en bestilling, vil du blive anmodet om at angive visse personoplysninger. Du bekræfter, at de oplysninger, du angiver, er korrekte og fuldstændige samt har ansvaret for forkerte oplysninger.

4. PRISER, GEBYRER OG BETALING

Ved bestilling via webshoppen gælder de priser, som angives på webshoppent. Priser angives i danske kroner og er inklusive moms. Priserne inkluderer fragtgebyrer.

Du kan betale på de måder, som angives på webshoppen. RD har ret til betaling allerede i forbindelse med bestillingen.

5. KAMPAGNER OG TILBUD

RD kan fra tid til anden tilbyde kampagner på webshoppen, som kan have fordelagtigere betingelser end dem, som fremgår af disse betingelser, f.eks. vedrørende betaling eller udvidet fortrydelsesret. Disse fordelagtigere betingelser gælder, så længe kampagnen er aktiv og for de specifikke varer, som angives af RD i forbindelse med kampagnen. RD forbeholder sig retten til når som helst at tilbagekalde sådanne kampagner. Ved afslutning eller tilbagekaldelse af en kampagne gælder disse betingelser uden ændringer. Tilbud på specifikke varer på webshoppen gælder i en begrænset tid.

6. LEVERING OG TRANSPORT

Varer, som er på lager, leveres normalt indenfor det antal arbejdsdage, som angives på webshoppen.

Den forventede leveringstid af varen fremgår af ordrebekræftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle vareside på webshoppen. Hvis ikke andet særskilt aftales, og en levering tager mere end 30 arbejdsdage, og dette ikke beror på dig som kunde, har du ret til at hæve købet.

Pakker leveres med GLS.

Hvis pakken skal indløses, skal Du gøre dette indenfor den tid, som angives i underretningen. Pakken skal normalt hentes personligt med gyldig legitimation og ordrenummer. Du får altid en underretning, som viser, hvor og hvornår pakken skal hentes. Underretning kan ske via e-mail, almindelig post samt, hvis Du har oplyst dit mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Hvis du ikke afhenter pakken og ikke informerer os om, at du ønsker at gøre brug af din lovfæstede fortrydelsesret, har RD ret til at opkræve et gebyr på 250 kroner.

7. FORTRYDELSESRET

Ved køb af varer på webshoppen gælder altid 365 dages fortrydelsesret. Dette indebærer, at Du har ret til at fortryde dit køb ved at meddele RD dette indenfor 365 dage fra det tidspunkt, hvor Du eller din fuldmagtshaver har modtaget den bestilte vare (fortrydelsesfristen). Fortrydelsesret, ombytningsret og åbent køb gælder ikke for personlige plakater, der tilpasses personligt, fordi de trykkes på bestilling.

Hvis Du vil fortryde købet, skal du inden fortrydelsesfristens udløb sende en klar og tydelig meddelelse til RD på email til zofiia@zofiiarose.com. Du skal oplyse dit navn, din adresse og anden relevant information, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navnet på varen i meddelelsen.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten betaler Du returfragten og har ansvaret for varens stand, efter at Du har modtaget varen samt under returfragten. Varen skal sendes retur indenfor 30 dage regnet fra den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten indsendtes til RC. Varen skal sendes forsvarligt indpakket, i fin stand og i originalemballage. Returnering skal foretages til RD på den adresse som opgives ved udnyttelse af fortrydelsesfristen.

Når Du fortryder dit køb, tilbagebetaler RD det beløb, som Du har betalt for varen, inklusive leveringsomkostninger. Undtaget herfra er eventuelle ekstra leveringsomkostninger som følge af, at Du har valgt en anden leveringsmåde end den standardlevering, som RD tilbyder. Ved returnering af en del af en ordre tilbagebetales leveringsomkostninger ikke. Af det beløb, som skal tilbagebetales, har RD ret til at fradrage en sum, som modsvarer varens værdiformindskelse i forhold til varens oprindelige værdi, hvis og i det omfang at værdiformindskelsen beror på, at Du har håndteret varen i større udstrækning, end det er nødvendigt for at fastsætte dens egenskaber eller funktion.

RD tilbagebetaler snarest beløbet, dog senest indenfor 14 dage fra og med den dato, hvor RD modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Desenio kan dog vente med tilbagebetalingen, til RD har modtaget varen, eller Du har dokumenteret, at varen er sendt tilbage, eksempelvis gennem en indleveringskvittering. Tilbagebetalingen sker til dig via det betalingsalternativ, som Du har valgt, forudsat at andet ikke er aftalt, eller at der er hindringer for en sådan tilbagebetaling.

8. GARANTI OG REKLAMATION

Visse af RD’s varer omfattes af garanti. Garanti for varer dækker kun oprindelige fabrikationsfejl og dermed ikke fejl, som opstår ved eller efter egen ændring af varens funktion og udseende, såsom ombygning, opgradering eller anden konfigurering af varen. Din ordrebekræftelse gælder som garantibevis.

Reklamationsretten dækker varer, som er fejlbehæftede i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. En kunde, som ønsker at gøre fejl i en bestilt vare gældende, skal kontakte RD snarest muligt, efter at fejlen er opdaget via de kontaktoplysninger, som angives på webshoppen. Reklamationer, som foretages indenfor to måneder, efter at Du har opdaget fejlen, anses altid at være indleveret rettidigt. Du har 1 års reklamationsret på varer indkøbt på webshoppen.

Desenio står for returfragten for godkendte reklamationer.

Når en reklameret vare returneres, og reklamationen godkendes, kompenserer RD dig i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. RD bestræber sig på, at dette kan ske indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor RD modtog reklamationen, men det kan tage længere tid afhængigt af varens art. RD forbeholder sig retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at varen ikke er fejlbehæftet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.

9. LINKS

RD forsøger at sikre, at RD kun linker til websteder, som deler RD’s personoplysnings- og sikkerhedsbestemmelser. I henhold til Integritetspolitikken, er RD ikke ansvarlig for beskyttelse eller fortroligholdelse af informationer, som Du afgiver på andre websteder. Du bør iagttage forsigtighed og læse personoplysningsbestemmelserne for det aktuelle websted.

10. FORCE MAJEURE

RD er ikke ansvarlig for forsinkelser, som er forårsaget af omstændigheder, som ligger udenfor RD’s kontrol såsom eksempelvis almindelig arbejdskonflikt, krig, ekstreme vejrforhold, ildebrand, lynnedslag, terroristangreb, ændret myndighedsbestemmelse, tekniske problemer, fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation samt fejl eller forsinkelse i tjenester fra underleverandør på grund af omstændigheder, som er angivet her. Disse omstændigheder skal udgøre ansvarsfritagelsesgrunde, som medfører fritagelse fra erstatningsansvar og andre følgevirkninger. Hvis en sådan situation skulle opstå, informerer RD dig dels på starttidspunktet og dels på sluttidspunktet for den aktuelle situation. Har omstændighederne varet længere end to måneder, har både Du og RD ret til at hæve købet med umiddelbar virkning.

11. ÆNDRINGER AF BETINGELSERNE

RD forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse Betingelser. Alle ændringer af disse Betingelser vil blive offentliggjort på webshoppen. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor Du har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på webshoppen), alternativt 30 dage efter, at RD har informeret dig om ændringerne. RD anbefaler dog, at Du regelmæssigt holder dig opdateret på webshoppen for at blive varslet om eventuelle ændringer af Betingelserne.

12. UGYLDIGHED

Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsorgan skulle vurdere, at nogen bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, skal den pågældende bestemmelse og alle øvrige bestemmelser være gældende og være forfalden i den udstrækning, som gældende lov tillader. De bestemmelser, som erklæres ugyldige, eller som ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevante juridiske vejledninger og råd.

13. LOVVALG OG TVISTER

Tvister skal i første instans løses efter fælles overenskomst efter diskussion med RD’s kundeservice.

Tvist vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse Betingelser skal fortolkes i henhold til dansk lov og afgøres jævnfør punkt 13.2 ovenfor eller i sidste instans af en almindelig domstol.

Disse Betingelser er fastsat af RD 17.10.2019.